Harmonogram i regulamin Zawodów Mikołajkowych!

Nie możemy się już doczekać niedzieli, a Wy?🤩

 

Nim jednak spotkamy się w Galerii Nowy Świat na starcie Mikołajkowych Zawodów Speed Slalom dla każdego, sprawdźcie dokładną rozpiskę godzinową dla poszczególnych kategorii wiekowych!

Zachęcamy również do zapoznania się z Regulaminem zawodów.

 

I. Organizatorem Mikołajkowych Zawodów Speed Slalom dla Każdego! jest Szkółka Rolkowa Wodzu, Rzeszowskie Stowarzyszenie Rolkowe oraz Galeria Nowy Świat.

 

II. Termin, miejsce oraz program zawodów.

 

Zawody rozegrane zostaną 5 grudnia 2021 roku w Galerii Nowy Świat – poziom +2. Początek o godzinie 10:00.

 

III. Warunki uczestnictwa, kategorie.

 

W zawodach może startować każdy kto potrafi przemieszczać się na rolkach oraz uiścił opłatę wpisową. Start obowiązkowo w kasku ochronnym. Ponadto polecamy, aby uczestnicy zawodów posiadali komplet ochraniaczy (kolana, łokcie, nadgarstki). Za zawodników niepełnoletnich odpowiadają ich rodzice lub opiekuni prawni. Każdy z dorosłych zawodników startuje na własną odpowiedzialność.

 

Uczestnicy zawodów są zobligowani do noszenia maseczek ochronnych na terenie Galerii Nowy Świat . Z obowiązku tego są zwolnieni aktualnie startujący zawodnicy oraz sędziowie.

 

Organizatorzy oraz sędziowie zastrzegają sobie prawo niedopuszczenia do startu uczestników nieprzestrzegających regulaminu oraz niestosujących się do poleceń związanych z rozgrywanymi zawodami.

 

Zawodnicy będą startować w następujących kategoriach wiekowych z podziałem na płeć:
Roczniki:
– do 2017
– 2016
– 2015
– 2014
– 2013
– 2012
– 2011
– 2010
– 2009-2008
– 2007-2001
– 2000-1981
– 1980-…
– kategoria trenerzy (instruktorzy)

 

IV. Dystans, konkurencja.

 

Tor:
Tor do przejechania będzie składał się z rozbiegu oraz rzędu 10 kubeczków. Odległość od startu do pierwszego kubka będzie wynosiła 6 metrów. Odległość pomiędzy każdym z kubków to 80 centymetrów. Meta będzie znajdować się 80 centymetrów za ostatnim z kubków.

 

Konkurencja:
Przejazd będzie polegał na ominięciu slalomem każdego z kubków i dojechaniu do linii mety. Slalom będzie mógł być wykonywany na jednej bądź dwóch nogach lub też techniką „mieszaną”. Czas będzie mierzony od podania sygnału dźwiękowego, oznaczającego moment startu, do przejechania przez zawodnika linii mety. Każdy z zawodników będzie miał dwie próby przejazdu toru. Czas lepszej próby będzie liczył się do klasyfikacji końcowej.

 

Kary:
– trzeci z kolei falstart będzie skutkował niezaliczeniem danej próby, czyli dyskwalifikacją zawodnika, w tym przejeździe,
– przejechanie nad kubkiem „okrakiem” będzie skutkowało naliczeniem 0,5 sekundowej kary za każdy kubek w ten sposób ominięty,
– za każdy ominięty-przesunięty (strącony) kubek będzie doliczana kara 0,5 sekundy do czasu przejazdu,
– dodatkowo od czterech ominiętych-przesuniętych kubków do ośmiu, będzie doliczana dodatkowa kara 5 karnych sekund,
– ominięcie-strącenie powyżej ośmiu kubków spowoduje dyskwalifikację zawodnika w danej próbie.

 

V. Zgłoszenia, opłata wpisowa, rejestracja, postanowienia końcowe.

 

Zapisy prowadzone są w czasie zajęć Szkółki Rolkowej „Wodzu” (opłata 20 zł) lub w dniu zawodów, w biurze zawodów, do godziny 10:00 (opłata 25 zł).

 

Wszelkie wątpliwości i pytania dotyczące rozgrywanej konkurencji można zgłaszać przed zawodami na zajęciach Szkółki Rolkowej „Wodzu” bądź w dniu zawodów, w biurze zawodów. Ostateczny głos rozstrzygający dotyczący rozgrywanej konkurencji ma sędzia główny zawodów

 

Harmonogram w trakcie zawodów może ulec niewielkiej zmianie. Będziemy się jednak starać, aby wszystko przebiegło sprawnie i punktualnie.

Po więcej szczegółów zapraszamy też na facebookowy profil naszej Szkółki.

TAGI
UDOSTĘPNIJ