Zajęcia odbywają się 3x w tygodniu

(poniedziałek, środa, piątek)

Przychodź częściej, płać mniej!

3x w tygodniu- godzina zegarowa zajęć - 10zł
2x w tygodniu - godzina zegarowa zajęć - 12,5zł 
1x w tygodniu - godzina zegarowa zajęć - 15zł 
Nie ma stałej opłaty za miesiąc zajęć.
Płacisz tylko za zajęcia, które odbędą się danego miesiąca. 

Zajęcia indywidualne

Dorośli, dzieci i młodzież - Jakub Martyka - godzina zegarowa - 50zł
Dzieci i Młodzież - Konrad Tomaka - godzina zegarowa - 50zł
(1 os. 50 zł, 2 os. 70 zł, 3 os. 90 zł, 4 os. 100 zł)